Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαήλοβιτς, Γιάνια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτολογική, πετρογραφική και γεωχημική μελέτη των πυριτικών ιζημάτων που συνοδεύουν την οφειολιθική ακολουθία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης=Mineralogical, petrographic and geochemical study of the silicified sediments related with the ophiolite complex at Tri
    Περίληψη  PDF
  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωχημική έρευνα για την αναζήτηση Σπανίων Γαιών στο γρανίτη Παρανεστίου (Μάζα Ροδόπης)
    Περίληψη  PDF