Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαμπούρ, Γιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα