Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρέου, Γιώργος Αρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα