Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τατσιόπουλος, Γιώργος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα