Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευσταθιάδου, Δέσποινα Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εκτίμηση δυναμικού ρευστοποίησης και προκαλούμενων εδαφικών παραμορφώσεων στο δυτικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης = Evaluation of the liquefaction hazard in the urban area of Thessaloniki based on data provided by in-situ tests
    Περίληψη  PDF