Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εκλεμέ, Δέσποινα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη σε αμέθυστους από την Ελλάδα με μικροσκοπία, ρευστά εγκλείσματα και FTIR = Mineralogical and geochemical study of amethysts from Greece with microscopy, fluid inclusions and FTIR.
    Περίληψη  PDF