Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εξιζίδου, Δέσποινα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας & αντλητικών δοκιμών στην περιοχή Κανδήλα Αρκαδίας
    Περίληψη  PDF