Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σπύρου, Δέσποινα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παράκτιες γεωμορφολογικές διεργασίες και μέτρα προστασίας της ακτής της Λεμεσού (Κύπρος)
    Περίληψη  PDF