Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαλμανίδου, Δήμητρα - Μακρίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα