Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζέρβα, Δήμητρα Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Φυσικομηχανικές ιδιότητες γρανιτικών πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως δομικοί λίθοι μετά από αλατονέφωση και κύκλους ψύξης-απόψυξης
    Περίληψη  PDF