Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζέρβα, Δήμητρα Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση της ζώνης υφαλμύρισης στη παράκτια περιοχή Σταυρού-Βρασνών με υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μεθόδους = Investigation of seawater intrusion zone in coastal area Stavros-Vrasna using hydrogeological and geophysical methods.
    Περίληψη  PDF