Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρώσσιου, Δήμητρα Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συνοπτική και δυναμική ανάλυση του κυκλωνα Ίρματου 2017 στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό = Synoptic and dynamics analysis of the North Atlantic hurricane Irma in 2017.
    Περίληψη  PDF