Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαμβακίδου, Δήμητρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη υπεδάφους σε περιοχή του Α.Π.Θ. με τη χρήση τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας
    Περίληψη  PDF