Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαλμανίδου, Δήμητρα-Μακρίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα