Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μάντσης, Δαμιανός Φλώριν, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή στη μελέτη των χαρακτηριστικών του διανυσματικού ανέμου στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων αιολικής ενέργειας.
    Περίληψη  PDF