Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δαρόγλου, Δημήτρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της ανάπτυξης του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Καλέντζη με τη χρήση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
    Περίληψη  PDF