Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τασκούδης, Δημήτριος Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυαικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη περιοχής [της] Νυμφόπετρας (Μυγδονία λεκάνη) με εφαρμογή της μεθόδου της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης
    Περίληψη  PDF