Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαχαρόπουλος, Δημήτριος Ζ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα