Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασίου, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2010 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Το υδρογραφικό δίκτυο και η μορφολογία της λεκάνης του Γρεβενιτη ποταμού (Δ.Μακεδονία)
    Περίληψη  PDF