Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μάρης, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρολογικές συνθήκες και διακύμανση της στάθμης του υπογείου νερού στην περιοχή Σίνδου Ν.Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF