Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαμβακάρης, Δομίνικος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2001 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή στη σεισμοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής της Μυγδονίας λεκάνης
    Περίληψη  PDF