Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ογλού, Εβρήμ Χιλμή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΜήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωθερμικά χαρακτηριστικά του Ν. Ερασμίου-Μαγγανών Ν. Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής
    Περίληψη  PDF