Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαλέσκα, Ειρήνη Αναστάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα