Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαήλ, Ειρήνη-Ραφαέλα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αξιολόγηση αυτόματης εξαγωγής υδρογραφικού δικτύου Νέστου ποταμού σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών = Evaluation of automatically extracted drainage network of Nestow river within a geographical information system
    Περίληψη  PDF