Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αθανασίου, Ελένη Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας

  • Διατριβές έτους 2000 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Φυσικομηχανικές ιδιότητες και πετρογραφικά χαρακτηριστικά πυριγενών πετρωμάτων από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για χρήση τους ως αδρανή υλικά
    Περίληψη  PDF