Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αβραμίδου, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2004 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Φυσικές διεργασίες στην παράκτια ζώνη της αναβαθμίδας της Μηχανιώνας νομού Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF