Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλογήρου, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Επεξεργασία αντλητικών δεδομένων από γεωτρήσεις της περιοχής Χαλκηδόνας του νομού Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF