Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαηλίδου, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2010 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη και ταξινόμηση ορυκτών από το μουσείο ορυκτολογίας-πετρολογίας-κοιτασματολογίας
    Περίληψη  PDF