Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νάτση, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανασκόπηση των ακραίων φαινομένων θερμοκρασιών στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο = Review of the extreme temperature phenomena in Grees and the Mediterranean.
    Περίληψη  PDF