Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζανετάκη, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τρωτότητα της παράκτιας ζώνης σε ενδεχόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές της Περαίας, των Ν.Επιβατών και της Αγίας Τριάδας
    Περίληψη  PDF