Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σπυρίδου, Ελίνα Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωμετρία και κινηματική της παραμόρφωσης του Πελαγονικού καλύμματος στην οροσειρά των Πιερίων=Geometry and kinematics of deformation of the Pelagonian nappe in Pieria mountain
    Περίληψη  PDF