Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολαίδου, Ελισάβετ Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Αξιολόγηση των ρηχών γεωθερμικών πόρων στη Σαντορίνη, με βάση νέα δεδομένα θερμομέτρησης
    Περίληψη  PDF