Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολαΐδου, Ελισσάβετ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα