Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σοφιάνσκα, Εμιλία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωχημική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων μαγγανίου στην περιοχή Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.
    Περίληψη  PDF