Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μανιός, Ερρίκος-Μιχαήλ Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Κλιματική εκτίμηση της εποχιακής πρόγνωσης καιρού στην περιοχή της Ευρώπης = Evaluation of seasonal forecasting over Europe.
    Περίληψη  PDF