Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζάμος, Ευάγγελος Ι., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Πετρολογίας - Ορυκτολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Ορυκτολογία, πετρολογία και κοιτασματολογία οφειολίθων Ξερολίβαδου, Βούρινου της Δυτικής Μακεδονίας.
    Περίληψη  PDF