Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαγγίρας, Ευάγγελος Μόσχος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα