Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αράπης, Ευάγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Σχέσεις μεταξύ των μεγεθών που υπολογίζονται από διάφορους σεισμολογικούς σταθμούς για σεισμούς της κεντρικής Ελλάδας
    Περίληψη  PDF