Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκουπρας, Ευάγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη των εμφανίσεων σπινελλιού στη ζώνη skarn της Μαρώνειας, Θράκη = Mineralogical and geochemical study of the spinel and the related minerals in the skarn formation in Maronia of Thrace, NE Greece.
    Περίληψη  PDF