Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τέμα, Ευδοκία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2003 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Χρήση μαγνητικών παραμέτρων για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών συνθηκών σε λιμναία ιζήματα περιοχές μελέτης: λίμνη Κουμουνδούρου και λίμνη Κερκίνη. = Application of Magnetic methods on the investigation of the environment contitions on lake sediments a case study: Koumoundourou lake and Kerkini lake.
    Περίληψη  PDF