Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ολάσογλου, Ευθαλία Μ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα