Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αβραμίδου, Ευτυχία Αβραάμ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εφαρμογή γεωηλεκτρικών και σεισμικών μεθόδων ως εργαλείο στη γεωτεχνική προσομοίωση ρωγματώσεων στο Δ.Δ. Βαλτονερών (Δ. Αμυνταίου, Φλώρινας)
    Περίληψη  PDF