Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πανταζοπούλου, Ζωή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος σήραγγας σε μολασσικούς σχηματισμούς. Σύγκριση μελέτης και κατασκευής
    Περίληψη  PDF
  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Τεχνικογεωλογική θεώρηση για την ευστάθεια των βραχωδών υπόγειων και επιφανειακών εκσκαφών, καθώς και χαρακτηρισμός των λατομικών υλικών του αρχαιολογικού χώρου των ''Τάφων των Βασιλέων'' στην Πάφο, ΝΔ, Κύπρος
    Περίληψη  PDF