Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πετρίδου, Ζωή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Ελλάδα