Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαμούκα, Θεανώ Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εποχική πρόγνωση καιρού μέσω του συνδυασμού αριθμητικών μοντέλων =Seasonal weather prediction through the combination of numerical models.
    Περίληψη  PDF