Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μηνά, Θεοδώρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα