Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζάχος, Θεοφάνης Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής- βραχομηχανικής σε δείγματα από πρανή, από τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού, στην περιοχή της Ασπροβάλτας του νομού Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF