Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαναρίδης, Θεόδωρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τρισδιάστατη αναπαράσταση του ορεινού όγκου του Ολύμπου με τη χρήση του ArcGIS : εφαρμογές στον τουρισμό, έρευνα και διάσωση
    Περίληψη  PDF