Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πιτροπάκης, Ιάκωβος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα