Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαββαΐδου, Ισμήνη - Αναστασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ποσοτική γεωμορφολογική - γεωλογική μελέτη των λεκανών απορροής που τροφοδοτούν την λίμνη Κορώνεια με τη χρήση γεωγραφικήν συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.)
    Περίληψη  PDF